Xuất khẩu nông sản giảm gần 10%

Xuất khẩu nông sản sụt giảm

Sự sụt giảm thể hiện rõ ở tất cả các mặt hàng xuất khẩu chính như cà phê, cao su, chè, tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn…

Theo Bộ NNPTNT, trong tháng 1.2014, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 1,17 tỷ USD, giảm 17,9%; lâm sản ước đạt 534 triệu USD, tăng 3,3%; thủy sản ước đạt 552 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giảm mạnh nhất là xuất khẩu cao su, ước tính tháng 1.2014 sản lượng cao su xuất khẩu đạt 90 nghìn tấn, giá trị đạt 199 triệu USD; giảm 17,5% về lượng và 32,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Theo đó, giá xuất khẩu trung bình năm 2013 đạt 2.317 USD/tấn, giảm 17% so với năm 2012.

Trong tháng 1, xuất khẩu cà phê ước đạt 165.000 tấn, với giá trị đạt 323 triệu USD; giảm 24,7% về lượng và 29% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2013 đạt 2.094 USD/tấn, giảm 1% so với năm 2012.

Xuất khẩu chè giảm

Tương tự, xuất khẩu chè ước đạt 10 nghìn tấn, với giá trị đạt 17 triệu USD, giảm 15,9% về lượng và 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá bình quân năm 2013 đạt 1.626 USD/tấn, tăng 6% so với mức giá xuất khẩu của năm 2012 là 1.526 USD/tấn.

Mặt hàng hạt tiêu cũng sụt giảm cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2014 ước đạt 9 nghìn tấn, giá trị đạt 63 triệu USD giảm 21,4% về lượng và 20,3% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu gạo có xu hướng giảm

Bên cạnh đó, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1.2014 ước đạt 517.000 tấn với trị giá 243 triệu USD, tăng 16,4% về lượng và 19,5% về giá trị so với tháng 1 năm 2013. Tuy nhiên, giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm so với đầu năm 2013, với giá xuất khẩu gạo bình quân năm 2013 đạt 435 USD/tấn giảm 5% so với năm 2012.

Trong khi đó, chỉ có lĩnh vực thủy sản duy trì là mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của ngành với ước giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước trong tháng 1 ước đạt 552 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Văn Ngọc

Nguồn tin: cafef.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *